Đi cắt cỏ, hoảng hồn phát hiện thi thể 2 thanh niên dưới chân cầu

Đi cắt cỏ, hoảng hồn phát hiện thi thể 2 thanh niên dưới chân cầu

Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 thanh niên dưới chân cầu

Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 thanh niên dưới chân cầu

Thót tim phát hiện hai thanh niên cùng tử vong dưới chân cầu

Thót tim phát hiện hai thanh niên cùng tử vong dưới chân cầu

Thừa Thiên Huế: Phát hiện thi thể 2 thanh niên dưới chân cầu

Thừa Thiên Huế: Phát hiện thi thể 2 thanh niên dưới chân cầu

Huế: Phát hiện thi thể 2 nam thanh niên dưới cầu

Huế: Phát hiện thi thể 2 nam thanh niên dưới cầu

Huế: Phát hiện 2 nam thanh niên tử vong dưới chân cầu

Huế: Phát hiện 2 nam thanh niên tử vong dưới chân cầu

Phát hiện 2 thi thể đầy máu dưới mương nước ở Huế

Phát hiện 2 thi thể đầy máu dưới mương nước ở Huế

Đi cắt cỏ, hoảng hồn phát hiện xác 2 thanh niên dưới chân cầu

Đi cắt cỏ, hoảng hồn phát hiện xác 2 thanh niên dưới chân cầu

Huế: Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 nam thanh niên dưới mương nước

Huế: Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 nam thanh niên dưới mương nước

Phát hiện thi thể 2 thanh niên dưới chân cầu

Phát hiện thi thể 2 thanh niên dưới chân cầu

Huế: Phát hiện thi thể 2 nam thanh niên tử vong dưới chân cầu

Huế: Phát hiện thi thể 2 nam thanh niên tử vong dưới chân cầu