Phát hiện thêm sai phạm của tân Giám đốc Sở Công thương Gia Lai

Phát hiện thêm sai phạm của tân Giám đốc Sở Công thương Gia Lai

Tại thời điểm làm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, ông Phạm Văn Binh-người vừa được bổ nhiệm...
Điều bất thường vụ DN tố BQL Khu kinh tế Gia Lai 'gây khó dễ'

Điều bất thường vụ DN tố BQL Khu kinh tế Gia Lai 'gây khó dễ'

Gia Lai: Buộc trả lại giấy chứng nhận đầu tư vì thu hồi sai

Gia Lai: Buộc trả lại giấy chứng nhận đầu tư vì thu hồi sai

Gia Lai: Thanh tra vụ doanh nghiệp tố Ban quản lý Khu kinh tế 'gây khó dễ'

Gia Lai: Thanh tra vụ doanh nghiệp tố Ban quản lý Khu kinh tế 'gây khó dễ'

Bị buộc bồi thường hơn 55 tỷ đồng, Cục THADS tỉnh Bình Định kháng cáo

Bị buộc bồi thường hơn 55 tỷ đồng, Cục THADS tỉnh Bình Định kháng cáo

Bình Định: Cục Thi hành án kháng cáo vụ buộc bồi thường 55 tỷ đồng

Bình Định: Cục Thi hành án kháng cáo vụ buộc bồi thường 55 tỷ đồng

Thi hành án cẩu thả, CHV lĩnh 9 năm tù, Cục THADS phải bồi thường 55 tỉ đồng

Tòa xử Thi hành án phải bồi thường 55 tỉ đồng

Nguyên chấp hành viên thi hành án dân sự Bình Định lĩnh án

Thi hành án sai, Cục Thi hành án Dân sự Bình Định phải bồi thường hơn 55 tỷ đồng