'Song Đạt' làm liều

'Song Đạt' làm liều

Bị truy đuổi, 2 'cẩu tặc' cầm dao tấn công cảnh sát

Bị truy đuổi, 2 'cẩu tặc' cầm dao tấn công cảnh sát

Bị bao vây, 2 cẩu tặc rút kiếm tấn công công an

Bị bao vây, 2 cẩu tặc rút kiếm tấn công công an

Trộm chó bị phát hiện, 'cẩu tặc' vung dao chém lực lượng chức năng để tẩu thoát

Trộm chó bị phát hiện, 'cẩu tặc' vung dao chém lực lượng chức năng để tẩu thoát

2 đối tượng trộm chó cầm dao tấn công cảnh sát

2 đối tượng trộm chó cầm dao tấn công cảnh sát

Bị công an truy đuổi, 'cẩu tặc' rút dao chống trả quyết liệt

Bị công an truy đuổi, 'cẩu tặc' rút dao chống trả quyết liệt

Bị truy đuổi, 'cẩu tặc' dùng dao tấn công công an

Bị truy đuổi, 'cẩu tặc' dùng dao tấn công công an

Dùng dao đe dọa cảnh sát khi bị vây bắt do trộm chó

Dùng dao đe dọa cảnh sát khi bị vây bắt do trộm chó