Thể hiện rõ nét sự gắn kết giữa công tác dân vận với hoạt động hòa giải

Thể hiện rõ nét sự gắn kết giữa công tác dân vận với hoạt động hòa giải

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Thành Long tại cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ chuẩn bị tổ chức Hội nghị...
Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở

Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở

Đổi mới công tác phổ biến pháp luật, bám sát nhu cầu xã hội

Đổi mới công tác phổ biến pháp luật, bám sát nhu cầu xã hội

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật nhiệm kỳ 2020-2022

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật nhiệm kỳ 2020-2022

Phổ biến pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Phổ biến pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

3 giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp qua hòa giải ở cơ sở

Thành tựu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

Lấy giáo dục pháp luật trong nhà trường làm nền tảng

Nội dung tọa đàm: 'Để pháp luật đi vào cuộc sống'

Triển khai đồng bộ các giải pháp để pháp luật đi vào cuộc sống

Hà Nội tiếp tục nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật

Coi việc triển khai Ngày pháp luật là một nhiệm vụ chính trị, pháp lý quan trọng hàng năm

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Hà Nội: Nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt

Tích cực chuẩn bị Cuộc thi trực tuyến toàn quốc 'Pháp luật học đường'

Giao lưu trực tuyến 'Thành tựu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW'

Giải quyết tranh chấp bằng hòa giải ở cơ sở thành công hơn 80%

Đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp bằng hòa giải ở cơ sở

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 về phổ biến pháp luật: Vẫn còn nhiều 'vùng trũng'

Tổ chức thi trực tuyến toàn quốc 'Pháp luật học đường'

Vẫn còn 'vùng trũng' pháp luật

Còn nhiều 'vùng trũng' về phổ biến giáo dục pháp luật

Cuộc thi 'Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến' trên địa bàn TP Hà Nội: Hiệu quả không chỉ từ con số

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chia sẻ khó khăn với đồng bào tại Thanh Hóa

Hội nghị tập huấn nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn

Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo 'Giải pháp và mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho các nhóm yếu thế' khu vực phía Nam

Tập huấn nội dung cơ bản của Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Bộ Tư pháp: Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

Bộ Tư pháp tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật

Hội thảo đề xuất giải pháp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Phát huy vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Nỗ lực thúc đẩy trao quyền pháp lý tới toàn bộ người dân

Khảo sát, đánh giá để làm tốt hơn công tác phổ biến pháp luật

Giúp đối tượng yếu thế tiếp cận công lý hiệu quả hơn

Hòa giải cơ sở giải quyết hàng trăm ngàn vụ, việc tranh chấp

'Lấy uy tín của một người để tạo sự đoàn kết cho nhiều người'

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên qua mạng xã hội

Đẩy mạnh phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên thông qua các trang mạng xã hội

Giáo dục pháp luật cho thanh niên thông qua mạng xã hội

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc với tỉnh Bạc Liêu

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng đánh giá công tác 6 tháng đầu năm

Tập huấn nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

Đưa Công ước Chống tra tấn đến với người dân huyện, xã nghèo

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến pháp luật khu vực phía Nam

Dịch vụ hành chính công: Việc gì nên chuyển giao cho doanh nghiệp?

Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật: Phải có sự chuyển biến về 'chất'

Ứng dụng tuyên truyền pháp luật bằng công nghệ thông tin sẽ đạt hiệu quả cao hơn

Thêm nhiều mô hình hay phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên

Gần 3700 kịch bản dự thi sáng tác tiểu phẩm pháp luật

Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương kiểm tra công tác PBGDPL tại tỉnh An Giang, Đồng Tháp

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương: Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở An Giang