PC Quảng Nam hỗ trợ gạo giúp người mù gặp khó khăn

PC Quảng Nam hỗ trợ gạo giúp người mù gặp khó khăn

Thực hiện đạo lý 'Thương người như thể thương thân', góp phần cùng cả nước khắc phục khó khăn do dịch bệnh...