Thay thế việc dùng gỗ rừng tự nhiên sấy thuốc lá

Thay thế việc dùng gỗ rừng tự nhiên sấy thuốc lá

Tưởng nhớ các liệt sĩ trong trận chiến Gạc Ma

Xúc động Lễ tưởng niệm 30 năm Hải chiến Trường Sa tại Đà Nẵng

Xúc động Lễ tưởng niệm 30 năm Hải chiến Trường Sa tại Đà Nẵng

Trường Đại học tri ân những liệt sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma

Trường Đại học tri ân những liệt sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma

Tưởng niệm và tri ân các chiến sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma

Tưởng niệm và tri ân các chiến sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma

Trao quà cho cựu binh và thân nhân liệt sĩ Gạc Ma

Trao quà cho cựu binh và thân nhân liệt sĩ Gạc Ma

Kỷ niệm 30 năm sự kiện Gạc Ma 14/3 (1988-2018): Mãi mãi không phai mờ!

Kỷ niệm 30 năm sự kiện Gạc Ma 14/3 (1988-2018): Mãi mãi không phai mờ!

30 năm hải chiến Gạc Ma: Anh em chúng tôi ngày càng sát lại bên nhau

30 năm hải chiến Gạc Ma: Anh em chúng tôi ngày càng sát lại bên nhau

Lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma (Trường Sa): Các anh vẫn sống mãi cùng non sông

Lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma (Trường Sa): Các anh vẫn sống mãi cùng non sông

'Hải chiến Trường sa' 14-3-1988: Ký ức bất tử

'Hải chiến Trường sa' 14-3-1988: Ký ức bất tử