Kiểm tra nhà máy thủy điện xả nước làm dân chết đuối ở Đắk Lắk

Kiểm tra nhà máy thủy điện xả nước làm dân chết đuối ở Đắk Lắk

Khi vận hành xả nước

Khi vận hành xả nước

Kiểm tra nhà máy thủy điện xả nước làm dân chết đuối ở Đắk Lắk

Kiểm tra nhà máy thủy điện xả nước làm dân chết đuối ở Đắk Lắk

Bộ Công Thương làm việc về vụ hai cô gái tử vong khi thủy điện xả nước

Bộ Công Thương làm việc về vụ hai cô gái tử vong khi thủy điện xả nước

Xả lũ đúng quy trình khiến 2 thiếu nữ tử vong

Xả lũ đúng quy trình khiến 2 thiếu nữ tử vong

Đăk Lăk: 2 cô gái chết đuối dưới thác khi thủy điện đang xả nước

Đăk Lăk: 2 cô gái chết đuối dưới thác khi thủy điện đang xả nước

Thủy điện lên tiếng vụ xả nước khiến 2 thiếu nữ đuối nước

Thủy điện lên tiếng vụ xả nước khiến 2 thiếu nữ đuối nước

Vụ hai cô gái bị cuốn trôi: Thủy điện không cảnh báo xả nước?

Vụ hai cô gái bị cuốn trôi: Thủy điện không cảnh báo xả nước?