LSS: Lợi nhuận giảm hơn 133 tỷ đồng

LSS: Lợi nhuận giảm hơn 133 tỷ đồng

Đà Nẵng: Năm 2019 là 'Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư'

Đà Nẵng: Năm 2019 là 'Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư'

Nguyên giám đốc Công an Đà Nẵng vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập

Nguyên giám đốc Công an Đà Nẵng vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập

Kỷ luật nguyên Giám đốc công an Đà Nẵng

Kỷ luật nguyên Giám đốc công an Đà Nẵng

Kỷ luật nguyên Giám đốc CA TP Đà Nẵng

Kỷ luật nguyên Giám đốc CA TP Đà Nẵng

Kỷ luật Đại tá Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Kỷ luật Đại tá Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Kỷ luật khiển trách cựu Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Lê Văn Tam

Kỷ luật khiển trách cựu Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Lê Văn Tam

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

Kỷ luật nguyên Giám đốc sở Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam

Kỷ luật nguyên Giám đốc sở Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam

Kỷ luật đại tá Lê Văn Tam, nguyên giám đốc Công an Đà Nẵng

Kỷ luật đại tá Lê Văn Tam, nguyên giám đốc Công an Đà Nẵng

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam

Kỷ luật đại tá Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng

Kỷ luật đại tá Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng

Đà Nẵng: Kỷ luật nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Lê Văn Tam

Đà Nẵng: Kỷ luật nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Lê Văn Tam

Kỷ luật khiển trách đối với nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam

Kỷ luật khiển trách đối với nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam

Lý do Đại tá Lê Văn Tam bị kỷ luật

Lý do Đại tá Lê Văn Tam bị kỷ luật

Vì sao nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam bị kỷ luật?

Vì sao nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam bị kỷ luật?

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Đà Nẵng kỷ luật Đại tá Lê Văn Tam

Đà Nẵng kỷ luật Đại tá Lê Văn Tam

Nguyên Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng bị kỷ luật

Nguyên Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng bị kỷ luật

Thi hành kỷ luật nguyên Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

Thi hành kỷ luật nguyên Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

Kỷ luật nguyên GĐ Công an Đà Nẵng vi phạm kê khai tài sản

Kỷ luật nguyên GĐ Công an Đà Nẵng vi phạm kê khai tài sản

Vi phạm trong kê khai tài sản, nguyên Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng bị kỷ luật

Vi phạm trong kê khai tài sản, nguyên Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng bị kỷ luật

Đà Nẵng kỷ luật đại tá Lê Văn Tam

Đà Nẵng kỷ luật đại tá Lê Văn Tam

Nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam bị kỷ luật

Nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam bị kỷ luật

Kỷ luật Khiển trách đối với Đại tá Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng

Kỷ luật Khiển trách đối với Đại tá Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng

Kỷ luật đại tá Lê Văn Tam, cựu Giám đốc Công an Đà Nẵng

Kỷ luật đại tá Lê Văn Tam, cựu Giám đốc Công an Đà Nẵng

Kỷ luật đại tá Lê Văn Tam, nguyên giám đốc công an Đà Nẵng

Kỷ luật đại tá Lê Văn Tam, nguyên giám đốc công an Đà Nẵng

Kỷ luật nguyên Giám đốc công an TP Đà Nẵng

Kỷ luật nguyên Giám đốc công an TP Đà Nẵng

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Kỷ luật nguyên giám đốc Công an TP Đà Nẵng Lê Văn Tam

Kỷ luật nguyên giám đốc Công an TP Đà Nẵng Lê Văn Tam

Nguyên GĐ Công an Đà Nẵng- đại tá Lê Văn Tam bị kỷ luật

Nguyên GĐ Công an Đà Nẵng- đại tá Lê Văn Tam bị kỷ luật

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam

Nguyên giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam bị kỷ luật khiển trách

Nguyên giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam bị kỷ luật khiển trách

Cựu Giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam bị khiển trách

Cựu Giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam bị khiển trách

Đà Nẵng kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND, UBND

Đà Nẵng kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND, UBND

Đà Nẵng: Miễn nhiệm, bổ nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo

Đà Nẵng: Miễn nhiệm, bổ nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo

Cán bộ đầu tiên của Đà Nẵng nghỉ việc trước tuổi được hưởng chế độ

Cán bộ đầu tiên của Đà Nẵng nghỉ việc trước tuổi được hưởng chế độ

Đà Nẵng miễn nhiệm, bổ nhiệm hàng loạt chức vụ

Đà Nẵng miễn nhiệm, bổ nhiệm hàng loạt chức vụ

Nguyên Trưởng khoa Kiến trúc ĐH Bách khoa Đà Nẵng làm Giám đốc Sở TN-MT

Nguyên Trưởng khoa Kiến trúc ĐH Bách khoa Đà Nẵng làm Giám đốc Sở TN-MT

HĐND Đà Nẵng họp bất thường, miễn nhiệm nhiều nhân sự

HĐND Đà Nẵng họp bất thường, miễn nhiệm nhiều nhân sự

Đà Nẵng họp bất thường bầu bổ sung nhiều ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng họp bất thường bầu bổ sung nhiều ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng