Cặp vợ chồng bị chém thương tích khi cùng đi đòi lương

Cặp vợ chồng bị chém thương tích khi cùng đi đòi lương

Quản lý chém cặp vợ chồng già khi bị đòi nợ có thể đối mặt đến 3 năm tù

Quản lý chém cặp vợ chồng già khi bị đòi nợ có thể đối mặt đến 3 năm tù

Đòi lương sau Tết, vợ chồng bị chém

Đòi lương sau Tết, vợ chồng bị chém

Đầu năm đi đòi lương, đôi vợ chồng bị chém

Đầu năm đi đòi lương, đôi vợ chồng bị chém

Đi đòi lương, hai vợ chồng bị 'sếp' công ty bảo vệ chém trọng thương

Đi đòi lương, hai vợ chồng bị 'sếp' công ty bảo vệ chém trọng thương

Đi đòi tiền lương, 2 vợ chồng bị chém trọng thương

Đi đòi tiền lương, 2 vợ chồng bị chém trọng thương

Đòi lương đầu năm, cặp vợ chồng bị chém trọng thương

Đòi lương đầu năm, cặp vợ chồng bị chém trọng thương

Cặp vợ chồng bị chém thương tích khi cùng đi đòi lương

Cặp vợ chồng bị chém thương tích khi cùng đi đòi lương

Đi đòi nợ lương, hai vợ chồng bị chém trọng thương

Đi đòi nợ lương, hai vợ chồng bị chém trọng thương

Đòi lương, 2 vợ chồng nhân viên bảo vệ bị chém

Đòi lương, 2 vợ chồng nhân viên bảo vệ bị chém