Tìm người thân và đồng đội

Tìm người thân và đồng đội

Liệt sĩ NGUYỄN XUÂN LÃNG - Sinh năm 1954; quê quán: Thôn Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam...