Thanh Hóa: Làng Cổ Bôn, làng khoa bảng

Thanh Hóa: Làng Cổ Bôn, làng khoa bảng

Trong tiết trời se lạnh của một sáng mùa thu, chúng tôi tìm đến ngôi làng đã bao đời đổ bóng bên dòng Phồn...