Tài xế xe cứu thương ngủ gật gây tai nạn nghiêm trọng tại An Giang

Tài xế xe cứu thương ngủ gật gây tai nạn nghiêm trọng tại An Giang

Va chạm giao thông với xe chuyển viện miễn phí, thai phụ mất con 7 tháng

Va chạm giao thông với xe chuyển viện miễn phí, thai phụ mất con 7 tháng

Xe cứu thương tông xe máy khiến người phụ nữ sảy thai

Xe cứu thương tông xe máy khiến người phụ nữ sảy thai

Tài xế xe chuyển bệnh miễn phí ngủ gật, đâm sản phụ sảy thai

Tài xế xe chuyển bệnh miễn phí ngủ gật, đâm sản phụ sảy thai

Va chạm ngày đầu xuân, thai phụ bị mất con

Va chạm ngày đầu xuân, thai phụ bị mất con

Tài xế ngủ gục tông xe máy khiến thai phụ mất con

Tài xế ngủ gục tông xe máy khiến thai phụ mất con

Tài xế ngủ gật gây tai nạn khiến một thai phụ mất con

Tài xế ngủ gật gây tai nạn khiến một thai phụ mất con

Va chạm với xe chuyển viện miễn phí, thai phụ mất con

Va chạm với xe chuyển viện miễn phí, thai phụ mất con