Ngư dân tử vong nghi do ăn cá nóc

Ngư dân tử vong nghi do ăn cá nóc

Thuyền trưởng tử vong, ba người nguy kịch không phải do ăn cá nóc

Thuyền trưởng tử vong, ba người nguy kịch không phải do ăn cá nóc

5 ngư dân ở Đà Nẵng ngộ độc sau khi ăn khuya, 1 người tử vong

5 ngư dân ở Đà Nẵng ngộ độc sau khi ăn khuya, 1 người tử vong

Ngư dân tử vong do ngộ độc cá nóc

Ngư dân tử vong do ngộ độc cá nóc

5 ngư dân ngộ độc trên biển, 1 người tử vong

5 ngư dân ngộ độc trên biển, 1 người tử vong

Thuyền trưởng tử vong, nhiều ngư dân nhập viện sau bữa ăn trên biển

Thuyền trưởng tử vong, nhiều ngư dân nhập viện sau bữa ăn trên biển

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cấp cứu ngư dân bị ngộ độc trên biển

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cấp cứu ngư dân bị ngộ độc trên biển

Đà Nẵng: 5 ngư dân ngộ độc trên biển, 1 người tử vong

Đà Nẵng: 5 ngư dân ngộ độc trên biển, 1 người tử vong

Đà Nẵng: 1 ngư dân tử vong do ăn cá trên biển

Đà Nẵng: 1 ngư dân tử vong do ăn cá trên biển

Đà Nẵng: Thuyền trưởng tử vong trên biển, nghi do ngộ độc cá nóc

Đà Nẵng: Thuyền trưởng tử vong trên biển, nghi do ngộ độc cá nóc

Tử vong trên biển do ăn cá tự đánh bắt tại chỗ

Tử vong trên biển do ăn cá tự đánh bắt tại chỗ

5 ngư dân Đà Nẵng ngộ độc cá trên biển, 1 người chết

5 ngư dân Đà Nẵng ngộ độc cá trên biển, 1 người chết

Thực hư thông tin 5 ngư dân thương vong ngoài biển do ngộ độc cá nóc

Thực hư thông tin 5 ngư dân thương vong ngoài biển do ngộ độc cá nóc

Cấp cứu 3 ngư dân bị ngộ độc trên biển

Cấp cứu 3 ngư dân bị ngộ độc trên biển

Ăn cá tự đánh bắt, 1 ngư dân tử vong, 3 người ngộ độc nặng

Ăn cá tự đánh bắt, 1 ngư dân tử vong, 3 người ngộ độc nặng

Một ngư dân tử vong do ngộ độc trên biển

Một ngư dân tử vong do ngộ độc trên biển

Năm ngư dân ngộ độc khi đi đánh cá trên biển, thuyền trưởng tử vong

Năm ngư dân ngộ độc khi đi đánh cá trên biển, thuyền trưởng tử vong

Một ngư dân tử vong nghi ngộ độc cá nóc

Một ngư dân tử vong nghi ngộ độc cá nóc

5 ngư dân ngộ độc trên biển, 1 người tử vong

5 ngư dân ngộ độc trên biển, 1 người tử vong

Bữa tối định mệnh của thuyền trưởng và ngư phủ trên tàu cá ĐNa-90421

Bữa tối định mệnh của thuyền trưởng và ngư phủ trên tàu cá ĐNa-90421

5 ngư dân ngộ độc trên biển, thuyền trưởng tử vong

5 ngư dân ngộ độc trên biển, thuyền trưởng tử vong

Một ngư dân tử vong trên biển nghi do ngộ độc thức ăn

Một ngư dân tử vong trên biển nghi do ngộ độc thức ăn

Năm ngư dân bị ngộ độc trên biển, một người tử vong

Năm ngư dân bị ngộ độc trên biển, một người tử vong

1 ngư dân Đà Nẵng tử vong trên biển nghi do ngộ độc cá nóc

1 ngư dân Đà Nẵng tử vong trên biển nghi do ngộ độc cá nóc