Dùng xung điện đánh bắt cá, người đàn ông tử vong giữa suối

Dùng xung điện đánh bắt cá, người đàn ông tử vong giữa suối

Phát hiện người đàn ông chết giữa suối bên cạnh bộ xung điện

Phát hiện người đàn ông chết giữa suối bên cạnh bộ xung điện

Huế: Đánh cá bằng xung điện, người đàn ông tử vong dưới suối

Huế: Đánh cá bằng xung điện, người đàn ông tử vong dưới suối

Thi thể người đàn ông cạnh bộ xung điện đánh cá giữa suối

Thi thể người đàn ông cạnh bộ xung điện đánh cá giữa suối

Điều tra cái chết bất thường của người đàn ông dưới suối

Điều tra cái chết bất thường của người đàn ông dưới suối

Người đàn ông đi đánh cá tử vong bất thường giữa suối

Người đàn ông đi đánh cá tử vong bất thường giữa suối

TT-Huế: Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường giữa suối

TT-Huế: Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường giữa suối