Truy bắt nhiều tài xế gây tai nạn nghiêm trọng rồi bỏ trốn

Truy bắt nhiều tài xế gây tai nạn nghiêm trọng rồi bỏ trốn

Bắt giữ đối tượng đâm xe máy vào cảnh sát giao thông rồi bỏ trốn

Bắt giữ đối tượng đâm xe máy vào cảnh sát giao thông rồi bỏ trốn

Bắt khẩn cấp đối tượng vi phạm ATGT, đâm xe làm CSGT trọng thương

Bắt khẩn cấp đối tượng vi phạm ATGT, đâm xe làm CSGT trọng thương

Đi sai làn đường nam thanh niên tông cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy

Đi sai làn đường nam thanh niên tông cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy

Truy tìm đối tượng chống người thi hành công vụ

Truy tìm đối tượng chống người thi hành công vụ

Tông CSGT ngã xuống đường rồi bỏ trốn

Tông CSGT ngã xuống đường rồi bỏ trốn

Bị nhắc đi sai làn đường, nam thanh niên tông CSGT bỏ chạy

Bị nhắc đi sai làn đường, nam thanh niên tông CSGT bỏ chạy

Bắt thanh niên tông ngã CSGT rồi bỏ trốn

Bắt thanh niên tông ngã CSGT rồi bỏ trốn

Bị bắt lỗi, nam thanh niên tông xe vào CSGT rồi tăng ga bỏ chạy

Bị bắt lỗi, nam thanh niên tông xe vào CSGT rồi tăng ga bỏ chạy

Đi sai làn đường nam thanh niên tông cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy

Đi sai làn đường nam thanh niên tông cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy