Chuyện ngược dòng của hiệp sỹ chống sốc

Chuyện ngược dòng của hiệp sỹ chống sốc

Tìm về ngôi nhà cấp 4 cạnh cây xăng Dốc Võng, Km8 Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi gặp...