Hơn 1.000 người mù được trao gậy trắng hòa nhập cuộc sống

Hơn 1.000 người mù được trao gậy trắng hòa nhập cuộc sống

Hỗ trợ kỹ năng làm việc cho người khiếm thị

Hỗ trợ kỹ năng làm việc cho người khiếm thị

Đầm ấm lễ cưới tập thể dành cho các cặp đôi khiếm thị

Đầm ấm lễ cưới tập thể dành cho các cặp đôi khiếm thị

Xúc động đám cưới tập thể cho người khiếm thị

Xúc động đám cưới tập thể cho người khiếm thị

Xúc động đám cưới tập thể dành cho 21 cặp vợ chồng khiếm thị

Xúc động đám cưới tập thể dành cho 21 cặp vợ chồng khiếm thị

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc sống và khả năng của người khiếm thị

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc sống và khả năng của người khiếm thị

Đưa những khả năng của người khiếm thị đến gần hơn với xã hội

Lan tỏa nghị lực sống của người khiếm thị

Chủ động hòa nhập vì sự phát triển của tổ chức Hội

Bất ngờ với đường chạy ánh sáng của người khiếm thị