Sức trẻ trong tranh của vợ chồng nghệ sĩ tuổi 80

Sức trẻ trong tranh của vợ chồng nghệ sĩ tuổi 80

Từ sự đồng điệu với nhau trong nghệ thuật, họ yêu nhau đến nay đã tròn 50 mùa xuân. Ở tuổi 80, những họa...
Hội họa cần tích cực hội nhập

Hội họa cần tích cực hội nhập

Dấu ấn sáng tạo của vợ chồng họa sĩ Lê Triều Điển - Hồng Lĩnh

Dấu ấn sáng tạo của vợ chồng họa sĩ Lê Triều Điển - Hồng Lĩnh

Những 'dấu chân gốm' bước ra từ đất

Những 'dấu chân gốm' bước ra từ đất

Những câu chuyện về sự trở lại của gốm sứ

Những câu chuyện về sự trở lại của gốm sứ

Triển lãm tranh online giúp người nghèo Quảng Nam

Triển lãm tranh online giúp người nghèo Quảng Nam

Triển lãm 'Xuôi dòng sông Thu' vì người nghèo Quảng Nam

Triển lãm 'Xuôi dòng sông Thu' vì người nghèo Quảng Nam

Triển lãm trực tuyến 'Xuôi dòng sông Thu' để Gieo Nhà Gặt Nhà

Triển lãm trực tuyến 'Xuôi dòng sông Thu' để Gieo Nhà Gặt Nhà