Phát hiện tài xế container tích trữ, sử dụng ma túy để... chống mệt mỏi

Phát hiện tài xế container tích trữ, sử dụng ma túy để... chống mệt mỏi

Tài xế container khai sử dụng ma túy để chống mệt mỏi

Tài xế container khai sử dụng ma túy để chống mệt mỏi

Phát hiện tài xế container dương tính với ma túy

Phát hiện tài xế container dương tính với ma túy

Cần Thơ: Phát hiện tài xế xe container dương tính với ma túy

Cần Thơ: Phát hiện tài xế xe container dương tính với ma túy

Liên tiếp phát hiện lái xe dương tính với ma túy

Liên tiếp phát hiện lái xe dương tính với ma túy

Tài xế container sử dụng ma túy để... chống mệt mỏi

Tài xế container sử dụng ma túy để... chống mệt mỏi

Tài xế xe tải tiết lộ lý do 'sốc' việc sử dụng ma túy khi chạy đường dài