Quốc hoa các nước ASEAN rực rỡ trong triển lãm tranh tại Hà Nội

Quốc hoa các nước ASEAN rực rỡ trong triển lãm tranh tại Hà Nội

Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (2 Lý Thái Tổ, Hà Nội) đang trở thành một vườn hoa rực rỡ sắc màu với...
Khai mạc triển lãm hội họa khu vực 1

Khai mạc triển lãm hội họa khu vực 1

Trưng bày 105 tác phẩm hội họa khu vực 1 năm 2020

Trưng bày 105 tác phẩm hội họa khu vực 1 năm 2020

Triển lãm 105 tác phẩm hội họa khu vực 1 - Hà Nội

Triển lãm 105 tác phẩm hội họa khu vực 1 - Hà Nội

Triển lãm tranh Việt Nam tại Ấn Độ

Triển lãm tranh Việt Nam tại Ấn Độ

4 mùa đầy chất thơ của 3 họa sĩ Giao Mùa

4 mùa đầy chất thơ của 3 họa sĩ Giao Mùa

Khúc 'Giao mùa' nên thơ của 3 chàng họa sĩ đương đại

Khúc 'Giao mùa' nên thơ của 3 chàng họa sĩ đương đại

'Giao mùa' nên thơ của ba họa sĩ đương đại

'Giao mùa' nên thơ của ba họa sĩ đương đại

Giao mùa và Sơn mài Bắc

Giao mùa và Sơn mài Bắc