4 mùa đầy chất thơ của 3 họa sĩ Giao Mùa

4 mùa đầy chất thơ của 3 họa sĩ Giao Mùa

Nét tĩnh lặng giữa Sài Gòn sôi động

Nét tĩnh lặng giữa Sài Gòn sôi động

Khúc 'Giao mùa' nên thơ của 3 chàng họa sĩ đương đại

Khúc 'Giao mùa' nên thơ của 3 chàng họa sĩ đương đại

'Giao mùa' nên thơ của ba họa sĩ đương đại

'Giao mùa' nên thơ của ba họa sĩ đương đại

Giao mùa và Sơn mài Bắc

Giao mùa và Sơn mài Bắc

Triển lãm mỹ thuật 'Câu chuyện bản sắc và hội nhập'

Triển lãm mỹ thuật 'Câu chuyện bản sắc và hội nhập'

Triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc tại Hà Nội

Triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc tại Hà Nội

Tết về qua những bức tranh 'Xuân sớm'

Tết về qua những bức tranh 'Xuân sớm'

Lạc bước vào khu vườn mùa xuân với các tác phẩm hội họa 'Xuân sớm'

Lạc bước vào khu vườn mùa xuân với các tác phẩm hội họa 'Xuân sớm'

Tết về trong những bức tranh 'Xuân sớm'

Tết về trong những bức tranh 'Xuân sớm'

Triển lãm 'Xuân sớm': Những bức tranh rực rỡ sắc xuân

Triển lãm 'Xuân sớm': Những bức tranh rực rỡ sắc xuân

Triển lãm 'Xuân sớm': Những bức tranh rực rỡ sắc xuân

Triển lãm 'Xuân sớm': Những bức tranh rực rỡ sắc xuân