Nhân 45 năm giải phóng Gia Nghĩa: Thành phố trẻ đang vươn mình mạnh mẽ

Nhân 45 năm giải phóng Gia Nghĩa: Thành phố trẻ đang vươn mình mạnh mẽ

Ngày Gia Nghĩa được giải phóng (23/3/1975), không chỉ là mốc son lịch sử đánh dấu thời điểm Đắk Nông làm...