Hà Tĩnh: Phòng dịch như chống dịch

Hà Tĩnh: Phòng dịch như chống dịch

Tính đến thời điểm này 'cơn bão' dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã 'điểm mặt chỉ tên' đầu cầu khu vực Bắc...