Bộ đội Biên phòng Gia Lai tham gia xây dựng nông thôn mới

Bộ đội Biên phòng Gia Lai tham gia xây dựng nông thôn mới

Sau gần 30 năm thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân', Bộ đội biên phòng (BĐBP) Gia Lai và các tầng lớp nhân...