Vừa nghỉ hưu vẫn đi châu Âu 'học tập kinh nghiệm' bằng tiền ngân sách

Vừa nghỉ hưu vẫn đi châu Âu 'học tập kinh nghiệm' bằng tiền ngân sách

Chi cục trưởng bổ nhiệm con trai trước khi về hưu: Lại đúng quy trình!

Chi cục trưởng bổ nhiệm con trai trước khi về hưu: Lại đúng quy trình!

Sự thật Chi cục trưởng bổ nhiệm con trước khi về hưu

Sự thật Chi cục trưởng bổ nhiệm con trước khi về hưu

Hà Nội làm rõ việc Chi cục trưởng bổ nhiệm con trai trước khi về hưu

Hà Nội làm rõ việc Chi cục trưởng bổ nhiệm con trai trước khi về hưu

Hà Nội: Chi Cục trưởng bổ nhiệm con làm Phó phòng rồi… về hưu

Hà Nội: Chi Cục trưởng bổ nhiệm con làm Phó phòng rồi… về hưu

Nhiều dấu hiệu 'khuất tất' cần được làm rõ

Nhiều dấu hiệu 'khuất tất' cần được làm rõ

Làm rõ vụ Sở Nông nghiệp và Chi cục Phát triển nông thôn HN ký quyết định bổ nhiệm cán bộ

Làm rõ vụ Sở Nông nghiệp và Chi cục Phát triển nông thôn HN ký quyết định bổ nhiệm cán bộ