Sau lũ, bãi biển Sầm Sơn 'chìm' trong rác

Sau lũ, bãi biển Sầm Sơn 'chìm' trong rác

Nam thanh niên bị bỏng độ 3 khi dùng cồn nướng mực

Nam thanh niên bị bỏng độ 3 khi dùng cồn nướng mực

Giải cứu rùa biển quý hiếm nặng 10kg về với đại dương

Giải cứu rùa biển quý hiếm nặng 10kg về với đại dương

Rùa biển 10 kg mắc lưới được thả về đại dương trong đêm

Rùa biển 10 kg mắc lưới được thả về đại dương trong đêm

Quảng Bình: Trả ngư dân 1 triệu giải cứu rùa biển quý hiếm

Quảng Bình: Trả ngư dân 1 triệu giải cứu rùa biển quý hiếm

Cá thể rùa quý hiếm nặng 10kg sa lưới được thả về môi trường tự nhiên

Cá thể rùa quý hiếm nặng 10kg sa lưới được thả về môi trường tự nhiên

Quảng Bình: Giải cứu thành công rùa biển quý hiếm bị sa lưới ngư dân

Quảng Bình: Giải cứu thành công rùa biển quý hiếm bị sa lưới ngư dân

Trả ngư dân 1 triệu, thả rùa quý về biển

Trả ngư dân 1 triệu, thả rùa quý về biển