Thanh Hóa: Bắt giữ ô tô tải vận chuyển hơn 1.200 kg thịt đà điểu đông lạnh ôi thiu

Thanh Hóa: Bắt giữ ô tô tải vận chuyển hơn 1.200 kg thịt đà điểu đông lạnh ôi thiu

Bắt ô tô tải vận chuyển hơn 1.200 kg thịt đà điểu đông lạnh ôi thiu

Bắt ô tô tải vận chuyển hơn 1.200 kg thịt đà điểu đông lạnh ôi thiu

Thu giữ hơn 1 tấn da đà điều bốc mùi hôi thối trên đường vận chuyển tiêu thụ

Thu giữ hơn 1 tấn da đà điều bốc mùi hôi thối trên đường vận chuyển tiêu thụ

Thanh Hóa: Bắt hơn 1,2 tấn thịt động vật bốc mùi trên đường đi tiêu thụ

Thanh Hóa: Bắt hơn 1,2 tấn thịt động vật bốc mùi trên đường đi tiêu thụ

Thanh Hóa: CSGT bắt giữ hơn 1 tấn da đà điểu ôi thiu

Thanh Hóa: CSGT bắt giữ hơn 1 tấn da đà điểu ôi thiu

Thu giữ hơn 1 tấn da đà điểu bốc mùi trên xe tải

Thu giữ hơn 1 tấn da đà điểu bốc mùi trên xe tải

Bắt giữ hơn 1 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ

Bắt giữ hơn 1 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ

Bắt ô tô tải vận chuyển trên 1,2 tấn thịt động vật bốc mùi hôi thối

Bắt ô tô tải vận chuyển trên 1,2 tấn thịt động vật bốc mùi hôi thối

Bắt giữ xe tải đang vận chuyển hơn 1 tấn da đà điểu đã ôi thiu

Bắt giữ xe tải đang vận chuyển hơn 1 tấn da đà điểu đã ôi thiu

Bắt giữ vụ vận chuyển 1.250 kg da đà điểu không có giấy tờ hợp lệ

Bắt giữ vụ vận chuyển 1.250 kg da đà điểu không có giấy tờ hợp lệ

Phát hiện bắt giữ xe ô tô vận chuyển 1.250 kg da Đà Điểu

Phát hiện bắt giữ xe ô tô vận chuyển 1.250 kg da Đà Điểu

Lãng phí 'đất vàng' - Dân bức xúc, chính quyền ca thán

Lãng phí 'đất vàng' - Dân bức xúc, chính quyền ca thán

Lãng phí 'đất vàng' - Dân bức xúc, chính quyền ca thán

Lãng phí 'đất vàng' - Dân bức xúc, chính quyền ca thán