Tiêm cồn Ethanol trị u giáp đa nhân lớn, tránh phẫu thuật

Tiêm cồn Ethanol trị u giáp đa nhân lớn, tránh phẫu thuật

Dịch đen sì được hút từ bướu cổ to bất thường

Dịch đen sì được hút từ bướu cổ to bất thường

Bác sĩ tiêm cồn vào khối u bệnh nhân để điều trị

Bác sĩ tiêm cồn vào khối u bệnh nhân để điều trị

Bác sĩ tiêm cồn trực tiếp vào khối u tuyến giáp của bệnh nhân

Bác sĩ tiêm cồn trực tiếp vào khối u tuyến giáp của bệnh nhân

Gia tăng bệnh nhân mắc bệnh u tuyến giáp

Gia tăng bệnh nhân mắc bệnh u tuyến giáp

Báo động gia tăng bệnh nhân mắc u tuyến giáp: 9 tháng tiếp nhận 400 ca

Báo động gia tăng bệnh nhân mắc u tuyến giáp: 9 tháng tiếp nhận 400 ca

Bác sỹ hút hơn cả lít dịch trong khối u tuyến giáp của bệnh nhân

Bác sỹ hút hơn cả lít dịch trong khối u tuyến giáp của bệnh nhân

Lơ là điều trị bướu cổ, người đàn ông ở Bắc Giang mù mắt

Lơ là điều trị bướu cổ, người đàn ông ở Bắc Giang mù mắt

Một mắt mù, một mắt lồi vì chểnh mảng điều trị bướu cổ

Một mắt mù, một mắt lồi vì chểnh mảng điều trị bướu cổ