Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch

Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch

Kiên Giang tiếp nhận hỗ trợ hơn 22 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân

Kiên Giang tiếp nhận hỗ trợ hơn 22 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân

Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp hoàn thành nhiệm vụ

Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp hoàn thành nhiệm vụ

Hỗ trợ người nghèo cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững

Hỗ trợ người nghèo cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững

Độc đáo lễ hội Sene Đolta của đồng bào dân tộc Khmer

Độc đáo lễ hội Sene Đolta của đồng bào dân tộc Khmer

Bài 3: Giữ nét đẹp văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần

Bài 3: Giữ nét đẹp văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần

Tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng mạnh về cơ sở

Chủ động phối hợp, tăng cường hiệp thương thống nhất hành động

Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân

Hàng Việt sẽ chiếm 90% thị phần các kênh phân phối truyền thống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chăm lo tết cho người nghèo ĐBSCL