Xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng: Hàng nghìn gia đình đã tìm được người thân

Xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng: Hàng nghìn gia đình đã tìm được người thân

Hà Tĩnh: Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng

Hà Tĩnh: Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng

Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng trở về với đất mẹ trong vòng tay yêu thương vô bờ bến

Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng trở về với đất mẹ trong vòng tay yêu thương vô bờ bến

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sĩ

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sĩ

Truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sĩ hy sinh 50 năm trước

Truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sĩ hy sinh 50 năm trước

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sỹ

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sỹ

Truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sĩ mới phát hiện ở Gio Linh

Truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sĩ mới phát hiện ở Gio Linh

Quảng Trị: Tổ chức lễ truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sỹ

Quảng Trị: Tổ chức lễ truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sỹ

Nước mắt tiễn đưa liệt sĩ về quê mẹ

Nước mắt tiễn đưa liệt sĩ về quê mẹ

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sỹ tại Dốc Miếu

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sỹ tại Dốc Miếu

Gặp người phụ nữ được khắc tên trên chiếc bút giúp liệt sĩ 'về nhà' sau 50 năm

Gặp người phụ nữ được khắc tên trên chiếc bút giúp liệt sĩ 'về nhà' sau 50 năm

Rơi nước mắt khi tìm thấy hài cốt anh trai sau nửa thế kỷ hy sinh

Rơi nước mắt khi tìm thấy hài cốt anh trai sau nửa thế kỷ hy sinh

Có thể xét nghiệm ADN để làm rõ danh tính 36 bộ hài cốt liệt sĩ vừa cất bốc

Có thể xét nghiệm ADN để làm rõ danh tính 36 bộ hài cốt liệt sĩ vừa cất bốc

Rưng rưng Dốc Miếu

Rưng rưng Dốc Miếu

Cựu binh thành cổ Quảng Trị cung cấp nhiều thông tin hài cốt liệt sĩ người Nghệ An

Cựu binh thành cổ Quảng Trị cung cấp nhiều thông tin hài cốt liệt sĩ người Nghệ An

Sau 50 năm, liệt sỹ 'về nhà' nhờ… chiếc bút Hồng Hà

Sau 50 năm, liệt sỹ 'về nhà' nhờ… chiếc bút Hồng Hà

Quảng Trị: Cất bốc, quy tập 37 bộ hài cốt liệt sĩ

Quảng Trị: Cất bốc, quy tập 37 bộ hài cốt liệt sĩ

Xác minh thông tin ban đầu của 37 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở Quảng Trị

Xác minh thông tin ban đầu của 37 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở Quảng Trị

Quảng Trị: Phát hiện 2 cây bút Hồng Hà có khắc tên được chôn cùng hài cốt liệt sĩ

Quảng Trị: Phát hiện 2 cây bút Hồng Hà có khắc tên được chôn cùng hài cốt liệt sĩ

Hài cốt liệt sĩ duy nhất được nhận diện từ chiếc bút khắc tên người yêu

Hài cốt liệt sĩ duy nhất được nhận diện từ chiếc bút khắc tên người yêu

Phát hiện và cất bốc 34 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Phát hiện và cất bốc 34 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị