Ấm lòng phòng khám miễn phí của những bác sĩ U70, 80 tại Hà Nội

Ấm lòng phòng khám miễn phí của những bác sĩ U70, 80 tại Hà Nội

Xuất phát từ cái tâm với nghề y, bà Trương Thị Hội Tố cùng các y, bác sĩ về hưu tình nguyện mở phòng khám...
Bà lão 27 năm mở 'phòng khám' miễn phí cho người dân, ngày ngày vẫn bỏ tiền túi bắt xe ôm cứu giúp mọi người

Bà lão 27 năm mở 'phòng khám' miễn phí cho người dân, ngày ngày vẫn bỏ tiền túi bắt xe ôm cứu giúp mọi người

Những bác sĩ đầu bạc và phòng khám 0 đồng giữa lòng thủ đô

Những bác sĩ đầu bạc và phòng khám 0 đồng giữa lòng thủ đô

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị và các cụ tròn 100 tuổi

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị và các cụ tròn 100 tuổi

Phòng tư vấn đặc biệt của các bác sĩ tuổi xế chiều 'không thích giàu' giữa lòng Hà Nội

Phòng tư vấn đặc biệt của các bác sĩ tuổi xế chiều 'không thích giàu' giữa lòng Hà Nội

Bác sĩ 20 năm lấy lương hưu mở phòng khám miễn phí

Bác sĩ 20 năm lấy lương hưu mở phòng khám miễn phí

Bác sĩ gần 90 tuổi vẫn miệt mài khám bệnh miễn phí cho các bệnh nhân cao niên

Vị bác sỹ gần 90 tuổi và phòng khám miễn phí cho người cao tuổi

Bác sĩ bỏ tiền túi khám bệnh cho mọi người