Vụ nổ 3 người chết ở Cà Mau: Người dân thường lấy đầu đạn làm đe, hàn

Vụ nổ 3 người chết ở Cà Mau: Người dân thường lấy đầu đạn làm đe, hàn

Vụ đầu đạn phát nổ như bom: Tang thương gia đình ông lái đò

Vụ đầu đạn phát nổ như bom: Tang thương gia đình ông lái đò

Nổ đầu đạn, 3 người trong gia đình tử vong

Nổ đầu đạn, 3 người trong gia đình tử vong

Nổ đầu đạn, 3 người tử vong

Nổ đầu đạn, 3 người tử vong

Đầu đạn phát nổ khi đang hàn xì, 3 người trong một gia đình tử vong

Đầu đạn phát nổ khi đang hàn xì, 3 người trong một gia đình tử vong

Cà Mau: Nổ đầu đạn, 3 người tử vong

Cà Mau: Nổ đầu đạn, 3 người tử vong

Nổ đầu đạn tại Cà Mau, 5 người thương vong

Nổ đầu đạn tại Cà Mau, 5 người thương vong

Chồng dùng kéo đâm chết vợ rồi tự sát

Chồng dùng kéo đâm chết vợ rồi tự sát