Tuổi cao, ý chí càng cao

Tuổi cao, ý chí càng cao

Sức mạnh đoàn kết - 'chiếc lá chắn kháng khuẩn' mạnh mẽ nhất trước đại dịch

Sức mạnh đoàn kết - 'chiếc lá chắn kháng khuẩn' mạnh mẽ nhất trước đại dịch

Sức mạnh đoàn kết

Sức mạnh đoàn kết

Vợ liệt sỹ gần 80 tuổi đạp xe lên xã ủng hộ tiền chống dịch COVID-19

Vợ liệt sỹ gần 80 tuổi đạp xe lên xã ủng hộ tiền chống dịch COVID-19

Vợ liệt sĩ gần 80 tuổi đạp xe lên xã ủng hộ tiền chống dịch COVID-19

Vợ liệt sĩ gần 80 tuổi đạp xe lên xã ủng hộ tiền chống dịch COVID-19

Vợ liệt sĩ gần 80 tuổi đạp xe lên xã ủng hộ tiền chống dịch COVID-19

Vợ liệt sĩ gần 80 tuổi đạp xe lên xã ủng hộ tiền chống dịch COVID-19

Vợ liệt sĩ gần 80 tuổi đạp xe lên xã ủng hộ tiền chống dịch Covid-19

Xúc động tâm thư của cụ bà 78 tuổi dành tiền ủng hộ chống dịch Covid-19

Cụ bà 78 tuổi đạp xe đến ủy ban xã ủng hộ 1 triệu đồng chống dịch Covid-19

Mẹ liệt sĩ 80 tuổi đạp xe lên xã ủng hộ tiền chống dịch Covid-19

Cựu thanh niên xung phong đạp xe tới ủng hộ tiền chống dịch Covid-19

Cảm động cụ bà góp tiền chống dịch sau kêu gọi của Thủ tướng

CLIP: Nghe Thủ tướng kêu gọi, cụ bà đạp xe tới xã ủng hộ 1 triệu đồng chống dịch Covid-19