'Chính phủ là nhạc trưởng sửa vướng mắc tài chính vi mô'

'Chính phủ là nhạc trưởng sửa vướng mắc tài chính vi mô'

Không gian hoạt động ngành tài chính vi mô đã được cởi bỏ, tháo gỡ vướng mắc khá nhiều nhưng vẫn còn không...