Khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018: Để tiếng cồng chiêng mãi ngân vang!

Khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018: Để tiếng cồng chiêng mãi ngân vang!

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Gia Lai

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Gia Lai

Thủ tướng trăn trở về đời sống đồng bào dân tộc ở Gia Lai

Thủ tướng trăn trở về đời sống đồng bào dân tộc ở Gia Lai

Thủ tướng trăn trở về đời sống đồng bào dân tộc ở Gia Lai

Thủ tướng trăn trở về đời sống đồng bào dân tộc ở Gia Lai

4 bài toán Gia Lai cần đồng thời giải quyết trong phát triển

4 bài toán Gia Lai cần đồng thời giải quyết trong phát triển

Tăng độ che phủ rừng, giữ gìn môi trường sinh thái

Tăng độ che phủ rừng, giữ gìn môi trường sinh thái

Thủ tướng: Gia Lai cần đẩy mạnh trồng rừng

Thủ tướng: Gia Lai cần đẩy mạnh trồng rừng

Thủ tướng đồng ý hỗ trợ cho 1 làng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn của Gia Lai

Thủ tướng đồng ý hỗ trợ cho 1 làng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn của Gia Lai

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Gia Lai

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Gia Lai

Xây dựng thương hiệu để nâng tầm giá trị sản phẩm nông nghiệp của Gia Lai

Xây dựng thương hiệu để nâng tầm giá trị sản phẩm nông nghiệp của Gia Lai

Bố trí ngân sách di dời trên 100 hộ đồng bào dân tộc tại Krông Pa về nơi an toàn

Bố trí ngân sách di dời trên 100 hộ đồng bào dân tộc tại Krông Pa về nơi an toàn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Gia Lai

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Gia Lai

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai

Về quê Nguyễn Du nghe câu hò ví giặm

Về quê Nguyễn Du nghe câu hò ví giặm