Đi câu trên sông Sêrêpốk, bất ngờ bắt được 2 con cá lăng khổng lồ

Đi câu trên sông Sêrêpốk, bất ngờ bắt được 2 con cá lăng khổng lồ

Đi câu trên sông Sêrêpốk, bất ngờ bắt được 2 con cá lăng khổng lồ

Đi câu trên sông Sêrêpốk, bất ngờ bắt được 2 con cá lăng khổng lồ

Xuất hiện cá lăng đuôi đỏ 'khủng' ở Đắk Lắk

Xuất hiện cá lăng đuôi đỏ 'khủng' ở Đắk Lắk

Câu được cá lăng 'khủng' trên sông Sêrêpốk

Câu được cá lăng 'khủng' trên sông Sêrêpốk

Đắk Lắk: Ngư dân bắt được cá lăng khủng trọng lượng 85 kg

Đắk Lắk: Ngư dân bắt được cá lăng khủng trọng lượng 85 kg

Câu được cá lăng khủng trọng lượng 85 kg

Câu được cá lăng khủng trọng lượng 85 kg

Câu được cá lăng đuôi đỏ 'khủng' trên sông Sêrêpốk

Câu được cá lăng đuôi đỏ 'khủng' trên sông Sêrêpốk

Bắt được cặp cá lăng 'khủng' trên sông Sêrêpốk

Bắt được cặp cá lăng 'khủng' trên sông Sêrêpốk

Đắk Lắk: Ngư dân câu được cá 'khủng' nặng gần 1 tạ

Đắk Lắk: Ngư dân câu được cá 'khủng' nặng gần 1 tạ

Câu được cá lăng 'khủng' ở Đắk Lắk

Câu được cá lăng 'khủng' ở Đắk Lắk

Cá lăng nặng hơn 85 kg… tại nhà hàng ở Buôn Ma Thuột

Cá lăng nặng hơn 85 kg… tại nhà hàng ở Buôn Ma Thuột