Chủ tịch xã cho tổ chức đám cưới tại trụ sở mong 'dư luận thông cảm'

Chủ tịch xã cho tổ chức đám cưới tại trụ sở mong 'dư luận thông cảm'

Vụ tổ chức đám cưới trong UBND xã: Vợ Chủ tịch hiểu

Vụ tổ chức đám cưới trong UBND xã: Vợ Chủ tịch hiểu

Bí thư Quảng Bình xử lý nghiêm tổ chức đám cưới trong sân ủy ban xã

Bí thư Quảng Bình xử lý nghiêm tổ chức đám cưới trong sân ủy ban xã

Tổ chức đám cưới ở sân UBND xã: Đình chỉ lãnh đạo

Tổ chức đám cưới ở sân UBND xã: Đình chỉ lãnh đạo

Tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã dựng rạp cưới giữa sân ủy ban trong giờ hành chính

Tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã dựng rạp cưới giữa sân ủy ban trong giờ hành chính

Quảng Bình yêu cầu xử lí nghiêm vụ 'chiếm' trụ sở xã làm đám cưới

Quảng Bình yêu cầu xử lí nghiêm vụ 'chiếm' trụ sở xã làm đám cưới

Quảng Bình: Xử lý 'quan' xã tự ý cho tổ chức đám cưới ngay trong trụ sở UBND

Quảng Bình: Xử lý 'quan' xã tự ý cho tổ chức đám cưới ngay trong trụ sở UBND

Đề nghị đình chỉ công tác chủ tịch xã cho dựng rạp cưới ở trụ sở

Đề nghị đình chỉ công tác chủ tịch xã cho dựng rạp cưới ở trụ sở

Đề nghị tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã cho tổ chức đám cưới tại trụ sở

Đề nghị tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã cho tổ chức đám cưới tại trụ sở

Đề nghị tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã cho tổ chức đám cưới tại trụ sở

Đề nghị tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã cho tổ chức đám cưới tại trụ sở

Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã Lý Trạch (Quảng Bình)

Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch xã cho mượn sân trụ sở cưới

Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch xã cho mượn sân trụ sở cưới

Quảng Bình: Trụ sở UB xã bị 'chiếm' làm nơi tổ chức đám cưới?

Quảng Bình: Trụ sở UB xã bị 'chiếm' làm nơi tổ chức đám cưới?

Đám cưới con cán bộ tại trụ sở xã: 'Nhiều gia đình từng tổ chức ở đây'

Đám cưới con cán bộ tại trụ sở xã: 'Nhiều gia đình từng tổ chức ở đây'

Tổ chức đám cưới trong UBND xã: Nước mắt người mẹ

Tổ chức đám cưới trong UBND xã: Nước mắt người mẹ

Sẽ tạm đình chỉ công tác Chủ tịch, Bí thư xã cho dựng rạp ở sân Ủy ban

Sẽ tạm đình chỉ công tác Chủ tịch, Bí thư xã cho dựng rạp ở sân Ủy ban

Vụ chiếm trụ sở xã làm tiệc cưới: Có sự thống nhất cao trong thường vụ

Vụ chiếm trụ sở xã làm tiệc cưới: Có sự thống nhất cao trong thường vụ

Chủ tịch xã giải thích gì về việc tổ chức đám cưới con cán bộ ngay trụ sở?

Chủ tịch xã giải thích gì về việc tổ chức đám cưới con cán bộ ngay trụ sở?

Nhếch nhác đám cưới con cán bộ ở trụ sở xã: Phớt lờ chủ tịch huyện

Nhếch nhác đám cưới con cán bộ ở trụ sở xã: Phớt lờ chủ tịch huyện

Quảng Bình: Quan xã chống chỉ đạo Thường vụ Huyện ủy

Quảng Bình: Quan xã chống chỉ đạo Thường vụ Huyện ủy

Sẽ xử lý mạnh tay vụ con cán bộ tổ chức cưới tại sân UBND xã

Sẽ xử lý mạnh tay vụ con cán bộ tổ chức cưới tại sân UBND xã

'Chiếm' sân trụ sở xã, tổ chức đám cưới linh đình trong giờ hành chính

'Chiếm' sân trụ sở xã, tổ chức đám cưới linh đình trong giờ hành chính

Tổ chức đám cưới con cán bộ tại trụ sở UBND xã: Huyện chỉ đạo xã không nghe

Tổ chức đám cưới con cán bộ tại trụ sở UBND xã: Huyện chỉ đạo xã không nghe

Đám cưới con cán bộ tổ chức ngay... trụ sở UBND xã vào giờ hành chính!

Đám cưới con cán bộ tổ chức ngay... trụ sở UBND xã vào giờ hành chính!