Nhiều sai phạm vụ Chủ tịch huyện cấp 26 lô 'đất vàng' cho cán bộ xã, vợ chồng em trai

Nhiều sai phạm vụ Chủ tịch huyện cấp 26 lô 'đất vàng' cho cán bộ xã, vợ chồng em trai

Vụ danh sách 'ma' 26 lô 'đất vàng' đứng tên cán bộ ở Thanh Hóa: Huyện kêu 'khó xử lý'

Vụ danh sách 'ma' 26 lô 'đất vàng' đứng tên cán bộ ở Thanh Hóa: Huyện kêu 'khó xử lý'

Thanh Hóa: Lộ diện danh sách 'ma' với hàng chục lô 'đất vàng' đứng tên cán bộ

Thanh Hóa: Lộ diện danh sách 'ma' với hàng chục lô 'đất vàng' đứng tên cán bộ

Thanh Hóa: Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương liên quan trực tiếp đến sai phạm vụ giao 26 lô đất tại xã Quảng Thái

Thanh Hóa: Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương liên quan trực tiếp đến sai phạm vụ giao 26 lô đất tại xã Quảng Thái

Thanh Hóa: Thành lập đoàn thanh tra vụ lùm xùm 26 lô đất ở Quảng Thái

Thanh Hóa: Thành lập đoàn thanh tra vụ lùm xùm 26 lô đất ở Quảng Thái

Thanh Hóa: Vụ 'bí ẩn' 26 lô đất ở nhiều người đứng tên nhưng không sử dụng

Thanh Hóa: Vụ 'bí ẩn' 26 lô đất ở nhiều người đứng tên nhưng không sử dụng