Nỗi lo đuối nước ngày hè

Nỗi lo đuối nước ngày hè

Mùa hè và nỗi lo đuối nước

Mùa hè và nỗi lo đuối nước

Thương tâm, 2 chị em đuối nước trên sông Thu Bồn

Thương tâm, 2 chị em đuối nước trên sông Thu Bồn

2 chị em ruột chết đuối thương tâm trên sông Thu Bồn

2 chị em ruột chết đuối thương tâm trên sông Thu Bồn

Bắt nghêu xong tắm sông, 2 chị em đuối nước, tử vong

Bắt nghêu xong tắm sông, 2 chị em đuối nước, tử vong

Đi bắt nghêu, hai chị em ruột bị chết đuối

Đi bắt nghêu, hai chị em ruột bị chết đuối

Đi bắt nghêu, 2 chị em ruột đuối nước thương tâm

Đi bắt nghêu, 2 chị em ruột đuối nước thương tâm

Đi bắt nghêu ở sông, hai chị em ruột đuối nước thương tâm

Đi bắt nghêu ở sông, hai chị em ruột đuối nước thương tâm

Hai thiếu nữ là chị em ruột chết đuối trên sông Thu Bồn

Hai thiếu nữ là chị em ruột chết đuối trên sông Thu Bồn