Học sinh tiểu học đâm bạn - Mầm mống của bạo lực đang bắt nguồn từ trường học!

Học sinh tiểu học đâm bạn - Mầm mống của bạo lực đang bắt nguồn từ trường học!

Học sinh lớp 5 dùng dao đâm bạn: Gia đình nạn nhân mong cháu sửa sai

Học sinh lớp 5 dùng dao đâm bạn: Gia đình nạn nhân mong cháu sửa sai

Thông tin mới vụ học sinh lớp 5 đâm bạn bị thương

Thông tin mới vụ học sinh lớp 5 đâm bạn bị thương

Nghệ An: Mâu thuẫn với bạn, nam sinh lớp 5 mang dao đến trường gây thương tích

Nghệ An: Mâu thuẫn với bạn, nam sinh lớp 5 mang dao đến trường gây thương tích

Học sinh lớp 5 dùng dao bấm đâm bạn bị thương

Học sinh lớp 5 dùng dao bấm đâm bạn bị thương

Học sinh lớp 5 bị thương tích do dao đâm

Học sinh lớp 5 bị thương tích do dao đâm

Nghệ An: Học sinh lớp 5 mang dao đến trường đâm bạn nhập viện

Nghệ An: Học sinh lớp 5 mang dao đến trường đâm bạn nhập viện

Nghệ An: Nam sinh lớp 5 mang dao vào trường đâm bạn bị thương

Nghệ An: Nam sinh lớp 5 mang dao vào trường đâm bạn bị thương

Nghệ An: Nam sinh lớp 5 đâm bạn vì 'không xin lỗi'

Nghệ An: Nam sinh lớp 5 đâm bạn vì 'không xin lỗi'

Xác minh vụ học sinh tiểu học cầm dao đâm bạn bị thương

Xác minh vụ học sinh tiểu học cầm dao đâm bạn bị thương

Học sinh lớp 5 mang dao đến trường gây thương tích cho bạn

Học sinh lớp 5 mang dao đến trường gây thương tích cho bạn

Học sinh lớp 5 ở Nghệ An mang dao đến trường đâm bạn bị thương

Học sinh lớp 5 ở Nghệ An mang dao đến trường đâm bạn bị thương

Nam sinh lớp 5 đâm bạn vì mâu thuẫn

Nam sinh lớp 5 đâm bạn vì mâu thuẫn

Nghệ An: Học sinh lớp 5 mang dao đến trường đâm bạn nhập viện

Nghệ An: Học sinh lớp 5 mang dao đến trường đâm bạn nhập viện

Nghệ An: Học sinh lớp 5 dùng dao đâm bạn bị thương

Nghệ An: Học sinh lớp 5 dùng dao đâm bạn bị thương

Nam sinh lớp 5 mang dao đến trường đâm vào mông bạn

Nam sinh lớp 5 mang dao đến trường đâm vào mông bạn

Nghệ An: Học sinh lớp 5 mang dao đến trường đâm bạn nhập viện

Nghệ An: Học sinh lớp 5 mang dao đến trường đâm bạn nhập viện

Nghệ An: Học sinh lớp 5 dùng dao đâm bạn tại trường

Nghệ An: Học sinh lớp 5 dùng dao đâm bạn tại trường

Nghệ An: Nam sinh lớp 5 dùng dao đâm vào mông bạn

Nghệ An: Nam sinh lớp 5 dùng dao đâm vào mông bạn

Học sinh lớp 5 mang dao lên trường xiên bạn vì chưa xin lỗi

Học sinh lớp 5 mang dao lên trường xiên bạn vì chưa xin lỗi

Nghệ An: Một học sinh lớp 5 bị thương tích do dao đâm

Nghệ An: Một học sinh lớp 5 bị thương tích do dao đâm

Học sinh lớp 5 ở Nghệ An dùng dao bấm đâm bạn

Học sinh lớp 5 ở Nghệ An dùng dao bấm đâm bạn

Nam sinh lớp 5 đâm bạn: Việc xử lý kỷ luật phải hết sức thận trọng

Nam sinh lớp 5 đâm bạn: Việc xử lý kỷ luật phải hết sức thận trọng

Học sinh lớp 5 mang dao đến trường đâm vào mông bạn

Học sinh lớp 5 mang dao đến trường đâm vào mông bạn

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản với gói thầu dưới 20 triệu đồng

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản với gói thầu dưới 20 triệu đồng