Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ba trẻ em đuối nước ở Thanh Hóa

Thăm viếng, động viên gia đình 3 cháu bé tử vong do đuối nước

Thăm viếng, động viên gia đình 3 cháu bé tử vong do đuối nước

Bản tin 20H: IS tấn công Syria ngay sau vụ sân bay bị không kích

Bản tin 20H: IS tấn công Syria ngay sau vụ sân bay bị không kích

Rơi xuống ao cá, ba bé trai chết đuối thương tâm

Bà mải làm vườn, ba bé trai chết đuối thương tâm ở ao cá trước nhà

Bà mải làm vườn, ba bé trai chết đuối thương tâm ở ao cá trước nhà

Đau lòng cảnh ba bé trai chết đuối gần nhà bà nhưng không ai hay biết

Đau lòng cảnh ba bé trai chết đuối gần nhà bà nhưng không ai hay biết

Bà đi vắng, 3 cháu trai ở nhà chết đuối dưới ao

Bà đi vắng, 3 cháu trai ở nhà chết đuối dưới ao

Thương tâm 3 cháu bé chết đuối dưới ao

Thương tâm 3 cháu bé chết đuối dưới ao

Ba bé trai chết đuối dưới ao nước gần nhà bà

Ba bé trai chết đuối dưới ao nước gần nhà bà