Ba cháu bé chết đuối dưới ao nước sau nhà: Xóm nghèo nhuốm màu tang thương

Ba cháu bé chết đuối dưới ao nước sau nhà: Xóm nghèo nhuốm màu tang thương

Thanh Hóa: 3 cháu bé chết đuối thương tâm

Thanh Hóa: 3 cháu bé chết đuối thương tâm

Thanh Hóa: 3 bé trai bị đuối nước thương tâm dưới ao cá

Thanh Hóa: 3 bé trai bị đuối nước thương tâm dưới ao cá

Ba cháu bé bị đuối nước thương tâm

Ba cháu bé bị đuối nước thương tâm

3 bé trai đuối nước thương tâm khi bà ra sau nhà thu hoạch sả

3 bé trai đuối nước thương tâm khi bà ra sau nhà thu hoạch sả

Bàng hoàng phát hiện 3 cháu bé chết đuối ở ao gần nhà

Bàng hoàng phát hiện 3 cháu bé chết đuối ở ao gần nhà

3 bé trai đuối nước thương tâm dưới ao cá

3 bé trai đuối nước thương tâm dưới ao cá

Thanh Hóa: Ba bé trai đuối nước thương tâm

Thanh Hóa: Ba bé trai đuối nước thương tâm

Ra ao chơi, 3 bé trai chết đuối ở Thanh Hóa

Ra ao chơi, 3 bé trai chết đuối ở Thanh Hóa

Thanh Hóa: 3 bé trai chết đuối thương tâm dưới ao cá

Thanh Hóa: 3 bé trai chết đuối thương tâm dưới ao cá

Ba cháu bé chết đuối thương tâm dưới ao cá gần nhà bà

Ba cháu bé chết đuối thương tâm dưới ao cá gần nhà bà

Thanh Hóa: 3 bé trai chết đuối thương tâm dưới ao cá

Thanh Hóa: 3 bé trai chết đuối thương tâm dưới ao cá

Ba cháu bé chết đuối thương tâm dưới ao

Ba cháu bé chết đuối thương tâm dưới ao

Thanh Hóa: Ba cháu nhỏ đuối nước thương tâm ở ao gần nhà

Thanh Hóa: Ba cháu nhỏ đuối nước thương tâm ở ao gần nhà