Vợ chồng hờ buôn ma túy

Vợ chồng hờ buôn ma túy

Nơi kết nối biển và bờ

Nơi kết nối biển và bờ

Một vị tướng chỉ huy khoa học y học

Một vị tướng chỉ huy khoa học y học

Đôi nam nữ buôn ma túy

Đôi nam nữ buôn ma túy

Nơi kết nối biển - bờ

Nơi kết nối biển - bờ

Lấy khoa học làm động lực trong đào tạo và điều trị

Lấy khoa học làm động lực trong đào tạo và điều trị

14 năm sau ca ghép gan đầu tiên tại Việt Nam

14 năm sau ca ghép gan đầu tiên tại Việt Nam

Cảnh sát biển và những chuyên án vượt trùng khơi

Cảnh sát biển và những chuyên án vượt trùng khơi

Vì sao có ngày Thầy thuốc Việt Nam?

Vì sao có ngày Thầy thuốc Việt Nam?