Kiểm điểm nữ bác sĩ có thái độ không đúng mực với bệnh nhân

Kiểm điểm nữ bác sĩ có thái độ không đúng mực với bệnh nhân

Đà Nẵng: Nữ hộ sinh nói dối máy siêu âm hỏng, từ chối điều trị sản phụ

Đà Nẵng: Nữ hộ sinh nói dối máy siêu âm hỏng, từ chối điều trị sản phụ

Kỷ luật nữ hộ sinh 'nói dối' máy hỏng, không tiếp đón bệnh nhân

Kỷ luật nữ hộ sinh 'nói dối' máy hỏng, không tiếp đón bệnh nhân

Nữ hộ sinh nói dối để từ chối người bệnh

Nữ hộ sinh nói dối để từ chối người bệnh

Nói dối bệnh nhân, nữ hộ sinh bị hạ bậc thi đua

Nói dối bệnh nhân, nữ hộ sinh bị hạ bậc thi đua

Nói máy siêu âm hỏng, nữ hộ lý bị kỉ luật

Nói máy siêu âm hỏng, nữ hộ lý bị kỉ luật

Phát ngôn không đúng khi tiếp đón bệnh nhân, một nữ hộ sinh bị kỷ luật

Phát ngôn không đúng khi tiếp đón bệnh nhân, một nữ hộ sinh bị kỷ luật

Yêu cầu nữ hộ sinh kiểm điểm vì thông tin với bệnh nhân sai

Yêu cầu nữ hộ sinh kiểm điểm vì thông tin với bệnh nhân sai