Thừa Thiên - Huế đưa bảo tàng trở thành điểm đến hấp dẫn - Bài cuối: Tăng cường nguồn lực đầu tư

Thừa Thiên - Huế đưa bảo tàng trở thành điểm đến hấp dẫn - Bài cuối: Tăng cường nguồn lực đầu tư

Thừa Thiên - Huế có nhiều bảo tàng, sở hữu một kho hiện vật và tư liệu đồ sộ, phong phú và giá trị. Tuy...
Bốn di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế: Xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt

Bốn di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế: Xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt

Triển lãm 'Đảng bộ Thừa Thiên Huế - Dấu ấn, niềm tin và khát vọng'

Triển lãm 'Hồ Chí Minh-Những nét phác họa chân dung'

Triển lãm 'Hồ Chí Minh-Những nét phác họa chân dung'

Tình cảm của người dân xứ Huế đối với Bác Hồ

Tình cảm của người dân xứ Huế đối với Bác Hồ

906 giáo viên mầm non hợp đồng ở Hà Tĩnh kêu cứu ngay trước năm học mới

906 giáo viên mầm non hợp đồng ở Hà Tĩnh kêu cứu ngay trước năm học mới