Đại úy CSGT Hà Nội bắt nóng tên trộm bẻ khóa xe SH trong 5 giây

Đại úy CSGT Hà Nội bắt nóng tên trộm bẻ khóa xe SH trong 5 giây

Cảnh sát truy đuổi tên trộm bẻ khóa xe SH trong 5 giây

Cảnh sát truy đuổi tên trộm bẻ khóa xe SH trong 5 giây

Hà Nội: Nam thanh niên vứt xe máy vừa trộm cắp giữa đường tháo chạy

Hà Nội: Nam thanh niên vứt xe máy vừa trộm cắp giữa đường tháo chạy

CSGT Hà Nội phối hợp với người dân quật ngã tên cướp

CSGT Hà Nội phối hợp với người dân quật ngã tên cướp

CSGT cùng người dân quật ngã tên cướp xe máy trên phố

CSGT cùng người dân quật ngã tên cướp xe máy trên phố

Hà Nội: Vừa 'chôm' xe máy, tên trộm bị CSGT cùng người dân quật ngã

Hà Nội: Vừa 'chôm' xe máy, tên trộm bị CSGT cùng người dân quật ngã

Đại úy CSGT quật ngã tên trộm xe SH trên phố Hà Nội

Đại úy CSGT quật ngã tên trộm xe SH trên phố Hà Nội

CSGT Hà Nội quật ngã, tóm gọn tên trộm xe máy

CSGT Hà Nội quật ngã, tóm gọn tên trộm xe máy

CSGT quật ngã tên trộm như phim hành động

CSGT quật ngã tên trộm như phim hành động