Thuê nhà trọ chế súng ngắn, khai với công an để... giải trí

Thuê nhà trọ chế súng ngắn, khai với công an để... giải trí

Chế tạo, tàng trữ súng ngắn để... giải trí

Chế tạo, tàng trữ súng ngắn để... giải trí

Bắt gọn nhóm đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng

Bắt gọn nhóm đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng

Công an ập vào nhà trọ bắt nhóm đối tượng đang chế tạo vũ khí

Công an ập vào nhà trọ bắt nhóm đối tượng đang chế tạo vũ khí

Bắt nhóm đối tượng chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Bắt nhóm đối tượng chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Bắt quả tang nhóm thanh niên chế tạo súng ngắn

Bắt quả tang nhóm thanh niên chế tạo súng ngắn

Cảnh sát bắt nhóm thanh niên chế tạo trái phép vũ khí ở miền Tây

Cảnh sát bắt nhóm thanh niên chế tạo trái phép vũ khí ở miền Tây

Bắt giữ nhóm nghi phạm chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép

Bắt giữ nhóm nghi phạm chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép

Bắt nhóm đối tượng tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép

Bắt nhóm đối tượng tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép