Những 'người thầy' truyền đam mê

Hiện nay, nhu cầu học và chơi cầu lông tăng, nhất là trong học sinh. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, nhiều 'vợt thủ' (được đào tạo bài bản, kinh nghiệm rèn luyện lâu năm, thi đấu tốt) mở lớp hướng dẫn, chỉ dạy lại cho người mới tiếp cận. Họ trở thành 'người thầy' nghiệp dư, chủ yếu truyền niềm đam mê cho thế hệ kế tiếp.

Bất động sản khu công nghiệp còn nhiều dư địa

Bất động sản công nghiệp đang có những dấu hiệu tăng trưởng với việc khởi công nhiều khu công nghiệp mới và sự tham gia của nhiều chủ đầu tư mới.

TTC Land (SCR) có nhiều biến động trong cơ cấu hội đồng quản trị

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, TTC Land đã thông qua các tờ trình về việc miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT cũng như Tổng giám đốc mới.

Thay đổi loạt nhân sự cấp cao, TTC Land làm ăn sao?

Năm 2023, TTC Land ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 16,36 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 81,8% so với kế hoạch lãi 20 tỷ đồng.

TTC Land tăng cường nhân sự cấp cao, chuẩn bị nguồn lực chiến lược đến năm 2025, tầm nhìn 2030

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) tăng cường nhân sự cấp cao, chuẩn bị nguồn lực chiến lược mở rộng bất động sản công nghiệp và bất động sản kho vận.

TTC Land tăng cường nhân sự cấp cao cho tầm nhìn 2030

Với mục tiêu hướng đến 2025, tầm nhìn đến 2030, bên cạnh lĩnh vực chính là phát triển BĐS dân dụng, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR) đang tăng cường nguồn lực nhiều kinh nghiệm, am hiểu thị trường nhằm ưu tiên phát triển mảng BĐS công nghiệp và BĐS kho vận.

Chủ tịch TTC AgriS bán xong 15 triệu cổ phiếu SBT, từ nhiệm vị trí Chủ tịch TTC Land

Bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch HĐQT TTC AgriS (mã cổ phiếu SBT) vừa thông báo bán ra thành công 15 triệu cổ phiếu SBT. Đồng thời, bà Huỳnh Bích Ngọc cũng nộp đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT TTC Land (mã cổ phiếu SCR).

Chủ tịch TTC Land xin từ nhiệm

Bà Huỳnh Bích Ngọc xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT TTC Land kể từ ngày 23/4 sau gần hai năm nắm quyền.

TTC Land mở rộng bất động sản công nghiệp và kho vận

TTC Land công bố tài liệu ĐHĐCĐ2024 với tờ trình đáng chú ý là mở rộng bất động sản công nghiệp, bất động sản kho vận, đồng thời có tờ trình miễn nhiễm và bầu bổ sung HĐQT.

TTC Land (SCR) thay đổi nhân sự cấp cao, chuẩn bị nguồn lực cho chiến lược mở rộng bất động sản công nghiệp

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ( TTC Land, mã SCR ) đã công bố các thông tin liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023, trong đó, đáng chú ý là chiến lược mở rộng bất động sản công nghiệp, bất động sản kho vận.

Vợ ông Đặng Văn Thành từ nhiệm chức Chủ tịch TTC Land

Bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch HĐQT TTC Land cùng hai thành viên HĐQT khác là ông Hoàng Mạnh Tiến và bà Trần Diệp Phương Nhị bất ngờ xin từ nhiệm với lý do cá nhân.

TTC Land mở rộng sang lĩnh vực bất động sản công nghiệp

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR) vừa qua đã công bố các thông tin liên quan ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023.

Tạo giá trị mới, kết nối con người

Nhiều năm qua, LLVT Quân khu 4 tập trung chăm lo xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan, đơn vị thông qua tổ chức các phong trào, việc làm cụ thể. Môi trường văn hóa trong LLVT Quân khu 4 ngày càng được củng cố, nâng cao, tạo được những giá trị mới, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, rèn luyện, hoàn thiện nhân cách, phẩm chất tốt đẹp.