Cảnh sát biển đưa ngư dân bị thương nặng vào bờ cấp cứu

Cảnh sát biển đưa ngư dân bị thương nặng vào bờ cấp cứu

Quảng Bình tiếp nhận ngư dân bị thương nặng trên biển

Quảng Bình tiếp nhận ngư dân bị thương nặng trên biển

Cứu sống ngư dân Quảng Ngãi bị thương nặng trên biển Quảng Bình

Cứu sống ngư dân Quảng Ngãi bị thương nặng trên biển Quảng Bình

Cảnh sát biển vượt sóng dữ cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Cảnh sát biển vượt sóng dữ cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Cảnh sát biển liên tiếp cứu nạn ngư dân trên biển

Cảnh sát biển liên tiếp cứu nạn ngư dân trên biển

Tiếp nhận ngư dân gặp nạn từ tàu Cảnh sát Biển

Tiếp nhận ngư dân gặp nạn từ tàu Cảnh sát Biển

Đưa ngư dân bị thương nặng vào cảng Hòn La

Đưa ngư dân bị thương nặng vào cảng Hòn La

Cảnh sát biển liên tiếp cứu nạn ngư dân trên biển

Cảnh sát biển liên tiếp cứu nạn ngư dân trên biển

Ngư dân bất ngờ bị tời cần cẩu va đập mạnh gây chấn thương nghiêm trọng

Ngư dân bất ngờ bị tời cần cẩu va đập mạnh gây chấn thương nghiêm trọng