Táo tợn trộm tiệm vàng khi chủ nhân mải xem trận Việt Nam-Indonesia

Táo tợn trộm tiệm vàng khi chủ nhân mải xem trận Việt Nam-Indonesia

Chủ tiệm kim hoàn mất 4 cây vàng khi xem U22 Việt Nam hạ Indonesia

Chủ tiệm kim hoàn mất 4 cây vàng khi xem U22 Việt Nam hạ Indonesia

Bị cướp 4,5 cây vàng khi đang xem trận Việt Nam - Indonesia

Bị cướp 4,5 cây vàng khi đang xem trận Việt Nam - Indonesia

Tranh thủ trộm vàng lúc chủ tiệm đang xem bóng đá

Tranh thủ trộm vàng lúc chủ tiệm đang xem bóng đá

Đập vỡ kính lấy 4,5 cây vàng khi chủ tiệm đang xem bóng đá

Đập vỡ kính lấy 4,5 cây vàng khi chủ tiệm đang xem bóng đá

Đang xem đá bóng nghe tiếng động lớn, kiểm tra phát hiện tiệm vàng bị cướp

Đang xem đá bóng nghe tiếng động lớn, kiểm tra phát hiện tiệm vàng bị cướp

Cướp vơ cả nắm vàng khi chủ xem trận Việt Nam-Indonesia

Cướp vơ cả nắm vàng khi chủ xem trận Việt Nam-Indonesia

Đang chăm chú xem đá banh, chủ tiệm vàng tá hỏa phát hiện trộm đập vỡ kính cướp tài sản

Đang chăm chú xem đá banh, chủ tiệm vàng tá hỏa phát hiện trộm đập vỡ kính cướp tài sản

Đang xem đá bóng, bị cướp tiệm vàng

Đang xem đá bóng, bị cướp tiệm vàng