Trường Đại học PCCC kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

Trường Đại học PCCC kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ PCCC& CNCH đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ PCCC& CNCH đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy khai giảng năm học mới 2018 - 2019

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy khai giảng năm học mới 2018 - 2019

Bộ Công an bổ nhiệm một loạt tướng lĩnh cấp cao

Bộ Công an bổ nhiệm một loạt tướng lĩnh cấp cao

TS. Đại tá Lê Quang Bốn làm Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

TS. Đại tá Lê Quang Bốn làm Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

TS, Đại tá Lê Quang Bốn được bổ nhiệm làm HT trường ĐH PCCC

TS, Đại tá Lê Quang Bốn được bổ nhiệm làm HT trường ĐH PCCC

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy có tân Hiệu trưởng

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy có tân Hiệu trưởng